بازی آنلاین Tic Tac Toe

شروع مجدد

راهنمای بازی – بازی تیک تک تو (Tic Tac Toe) یا ایکس او (XO) که در فارسی با نام دوز هم شناخته می‌شود یک بازی ساده دو نفره است که روی یک صفحه 3 در 3 انجام می‌شود.

در این بازی که به طور سنتی با کاغذ و قلم نیز قابل انجام است هر فرد بازیکن یکی از حروف X یا O را انتخاب می‌کند و در نوبت خود، حرف انتخابی را در یکی از خانه های خالی صفحه می‌نویسد.

بازیکنی که بتواند زودتر یک ستون، یک ردیف یا یک قطر از صفحه را با حروف خود پر کند برنده بازی خواهد بود. درنتیجه هدف بازی جلوگیری از برنده شدن طرف مقابل با سد کردن راه او و تلاش همزمان برای برنده شدن است.

در صورتی که صفحه به طور کامل با حروف X و O پر شود ولی هیچ کدام از بازیکن ها نتواند ستون، ردیف یا قطری را با حرف خود تکمیل کند بازی به صورت تساوی پایان می‌یابد. هرچند این بازی بسیار ساده است و در صورت انجام شدن صحیح، نتیجه مساوی را به همراه خواهد داشت اما نه تنها میان کودکان بلکه بین بزرگترها هم طرفداران خاص خودش را دارد.