ارتباط با ما

    برای ارسال نظرات و پیشنهادات، درخواست انتشار بازی آنلاین و سرگرمی، اطلاع از قیمت یا سفارش آگهی و ارتباط با ما می‌توانید از فرم موجود در همین صفحه استفاده کنید یا پیام خود را به آی‌دی Iranshamim در تلگرام ارسال کنید.

    دولک را در تلگرام دنبال کنید